Guides along slovene footpath E6

1. Dario Cortese. 2005. Evropska pešpot E6, Ciglarjeva pot od Drave do Jadrana. Ljubljana: Mladinska knjiga.

2. Komisija za evropske pešpoti Slovenije. 2003. Ciglarjeva pot od Drave do Jadrana, E6-SLO.

3. Ciglar's trail from Drava to the Adriatic - E6 SLO The Hiker's guide. 2003.
Link for this guide you can get here (english language).

Slovene maps along E6 SLO

1. Založba Mladinska kjiga in Geodetski zavod Slovenije. 2002. Slovenija turisticni atlas. Merilo: 1:100 000.

2. Kod & Kam. Koroška. 1:50 000.

3. Kod & Kam. Zgornja Savinjska dolina. 1:50 000.

4. Kod & Kam. Ljubljana in okolica. 1:50 000.

5. Kod & Kam. Notranjski kras. 1:50 000

6. Kod & Kam. Primorje in Kras. 1:50 000.

7. Planinska zveza Slovenje. Snežnik. 1:50 000.

Guides along slovene footpath E7

2. Dario Cortese. 2006. Evropska pešpot E7, Naprudnikova pod od Soce do Mure. Ljubljana: Mladinska knjiga.

Slovene maps along E7 SLO

1. Založba Mladinska kjiga in Geodetski zavod Slovenije. 2002. Slovenija turisticni atlas. Merilo: 1:100 000

2. Kod & Kam. Goriška. 1:50 000.

3. Kod & Kam. Škofjeloško in Cerkljansko hribovje. 1:50 000.

4. Kod & Kam. Notranjski kras. 1:50 000

5. Kod & Kam. Posocje. 1:50 000.

6. Geodetski zavod Slovenije. Bela Krajina. 1:50 000.

7. Planinska zveza Slovenije. Dolenjska. 1:50 000.

8. Kod & Kam. Ljubljana in okolica. 1:50 000.