dddd
dddd
dddd
ssss
dddd
ddddd
dddd
dddd
dddd
ddd
ddd
ddd
ddd
ddd
ddd
ddd
ddd
dd
dddKontaktni podatki

Komisija za evropske pešpoti
Večna pot 2
p.p. 71
1000 Ljubljana
tel: +386 1. 470 00 50 faks: +386 1 423 53 61, +386 41 657 560
Elektronska pošta: joze.prah@amis.net, http://eupoti.com
Ustanoviteljice KEUPS: Zavod za gozdove Slovenije, Planinska zveza Slovenije, Turistična zveza Slovenije, Zveza gozdarskih društev Slovenije

Predsednik KEUPS
Jože Prah
Ledina 21a, 8290 Sevnica
Tel: GSM 041/ 657 560
Elektronska pošta:
joze.prah@amis.net

Produkcija spletne strani
Janez Černilec
Strahinj 23, 4202 Naklo
Elektronska pošta: cernilec@gmail.com
GSM: 051 367 177