dddd
dddd
dddd
ssss
dddd
ddddd
dddd
dddd
dddd
ddd
ddd
ddd
ddd
ddd
ddd
ddd
ddd
dd
ddd
Predstavitev Komisije za Evropske pešpoti v Sloveniji na srečanju v Kostanjevici na Krki, maj 2014

Komisija za evropske pešpoti v Sloveniji (KEUPS)

Komisijo za evropske pešpoti Slovenije (KEUPS) sestavljajo Planinska zveza Slovenije, Turistična zveza Slovenije, Zavod za gozdove Slovenije in Zveza gozdarskih društev Slovenije.

Komisija skrbi za vzdrževanje obeh evropskih pešpoti skozi Slovenijo: E6 in E7. Vzdržuje stike z Evropskim pohodniškim združenjem (ERA).Vsako leto organizira srečanje slovenskih popotnikov po evropskih pešpoteh (Cortese, 2006, 7).