Razni dogodki, teme, članki iz časopisov o evropskih in ostalih pešpoteh